خانه » کتاب - Book » شیمی (صفحه 3)

شیمی

Organic Chemistry with Biological Applications

دانلود Organic Chemistry with Biological Applications ویرایش سوم کتاب Organic Chemistry with Biological Applications مطابق با خواسته های دانشجویان و با نگرشی تازه تدوین شده است .این کتاب به صورت کامل بنیان های شیمی آلی و با مثال های بیولوژیک را پوشش ...

ادامه مطلب »